2017an, BAE-Bizikletaz Adinik Ez irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa eratu zen. Erakunde horrek trizikloetan irteerak antolatzen eta koordinatzen ditu boluntariotzaren bidez, giza esperientziak eta harremanak sortuz, betiere adinekoen eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin.

2021ean, bere jarduerak 3 urtez asko garatu eta ugaldu ondoren, erakundeko Zuzendaritza Batzordea LOTURA GGrekin harremanetan jarri zen, bere filosofiarekin eta idiosinkrasiarekin bat datorren Hedapen Plan bat egin eta garatzeko aukera aztertzeko, Gipuzkoan eragin sozial handiagoa lortzeko helburuarekin.

Testuinguru horretan, BAErako Lan Plan bat definitzen da, ezagutza nahikoa sortzeko: 1) egungo uneari eta epe ertain-luzera lortu beharreko helburuei buruz modu kritikoan hausnartzeko; 2) irismen handiagoa sortzen duten finantzaketa-iturri publikoak identifikatzeko.

3 hilabeteko baterako lanean, eskura dagoen informazio guztia antolatu eta sistematizatzen da, diagnostiko bat egiten da eta erakundearen plangintza estrategikoari lotutako jarraibideak zehazten dira.

Horren ondoren, azken dokumentu bat eman zaio BAEri, LOTURA Giza Garapenak egindako Hedapen Planari buruzko ondorioak artikulatzeko. Dokumentu horretan, funtsean, aurretik adierazitako bi puntuak zehazten dira. Horren helburua irizpide bateratuak sortzea da, erakundearen filosofia ulertzeko eta proiektu berriei ekiteko balioko duena, eta erreferentzia-esparru bat sortuko duena, BAEk gizarte-erakunde gisa hazteko urrats garrantzitsua egin dezan.