Pobrezia, azken finean, aukera politikoa da, eta gobernuek hura gainditzea aukera dezakete, nahi izanez gero»,

Philip Alston Nazio Batuen Erakundeko errelatore bereziaren adierazpena, muturreko pobreziaren eta giza eskubideen inguruan, 2020ko urtarriletik otsailera bitartean Espainiara egindako bisita ofizialaren ondorio gisa.

Zer esan nahi du etxerik gabeko pertsona izateak?

Etxerik ez izatea bizitzeko behin betiko tokirik ez duten eta egurats zabalean bizitzea beste aukerarik ez duten pertsonen egoera soziala da. Kalean bizi dira edo aterpetxeetan egonaldiak egiten dituzte, normalean familiarekiko eta gizartearekiko loturak apurtu izanaren ondorioz, katean, bat-batean eta modu traumatikoan. Oro har, etxerik ez duten pertsonek ez dute lanbiderik izaten eta beraz, gizartetik guztiz baztertuta bizi dira.

LOTURA Giza Garapenatik etxerik gabeko pertsonen bizi-kalitatea hobetzen dugu, haien osasun mentala arreta emanez, osasun fisikoa indartuz eta osasun emozionala zainduz, substantzia eta nahasmendu mentalen kontsumoarekin, baliabideetarako sarbidearekin, sare sanitarioekin duten loturarekin, hobekuntza-prozesuen hasierarekin, tratamenduen gainbegiratzearekin eta abarrekin lotutako arazoen esku-hartzearen eta jarraipenaren bidez.

BETI LAGUN Programa: Esku-hartze soziala eta osasunerako hezkuntza etxerik gabeko pertsonentzat, haien maskotak zainduz

BETI LAGUN proiektu berritzailea da, eta «Nagusivoz Kalean» Herritarren Partaidetzarako Programan du jatorria. Programa hori Donostian garatu zen 2020an zehar, eta etxerik gabeko pertsonen bizi-kalitatea hobetzea zuen helburu. Parte hartu zuen taldeetako batek etxegabeei laguntzen dieten maskotak, batez ere txakurrak, artatuko zituen proiektu bat proposatzeko aukera ikusi zuen. BETI LAGUN herritarrek gizarte-arloan parte hartzeko prozesuen adierazpenik gorena da.

Proposamen hori helburu gisa planteatzen zen berez, maskotei arreta sanitarioa ematen zitzaien neurrian, eta bitarteko gisa, osasunaren esparruan etxegabetasun-egoeran zeuden pertsonekin esku hartzea ahalbidetuz.

Programak, halaber, osasunerako hezkuntzaren, prebentzioaren, arriskuak murriztearen, baliabideak eskuratzearen, laguntza emozionalaren eta abarren esparruan etxegabetasun-egoeran dauden pertsonekin esku hartzea du ardatz, eta horren ondoriozko bitartekaritza egiten da kliniken eta etxerik gabeko pertsonen artean, programaren garapen egokiari begira.

Proiektu honekin bat egin du, borondatez, Gipuzkoako Albaitarien Elkargo Ofizialak eta, zehazki, Gipuzkoako probintzia osoan zehar banatutako 12 albaitaritza-klinikak. Albaitarien Klinika Lagunen Sare bat sortu da behar duten etxerik gabeko pertsonen maskotei arreta emateko (parasitoa kentzea, txertaketa, txipak…). Sare horrekin lankidetza-hitzarmen bat sinatu du LOTURA Giza Garapenak.

Maskotak, kaleko bakardadean lagun leialak.

DONOSTIA: ABERE, ALTZA, HOSPTIAL VETERINARIO DONOSTIA, LABRIT, SAN BERNARDO, L. Piera, A. Rotaeche/ HERNANI: ORKOLAGA/ HONDARRIBIA: SOKOA IRUN: AMAITA, ELU OIARTZUN: MENDIBURU TOLOSA: IBAIONDO ZARAUTZ: ZAUNKA

KALEKO ARRETA Programa: Etxerik gabeko pertsonentzako psikologiko-, gizarte- eta osasun- kaleko arreta

KALEKO ARRETA, kalean esku hartzeko programa psikosozio-sanitarioa da etxerik gabeko pertsonen gizarte-, hezkuntza-, psikologia- eta osasun-arreta jorratzen duena. Jarduera-eremu bakoitzak proposamen berritzaile bat aurkezten du eta, LOTURA Giza Garapena elementu bereizle gisa, herritarren zeharkako parte-hartzea planteatzen du programa osoan zehar.

COVID-19ari dagokionez gaur egun pairatzen ari garen egoerak are gehiago zailtzen du etxerik gabeko pertsonen ongizate psikosoziala – dagoeneko nahiko kaltetua dago haien egoera aurreikusiagatik –, eta areagotu egiten ditu une horiek pandemia berri horrek dakarren beldurra, segurtasunik eza eta bakardadea.Testuinguru honetan, erronka oso handia dela uste dugu eta kale egoeran dauden pertsonei sabai bat emateko zailtasun nabarmenetik harago doala, funtsezkoa baita egoera berri eta zail honetan behar duten laguntza sozial, psikologiko eta sanitarioa ematea, bai eta jarraipen tekniko egokia egitea ere.

Etxegabetasuna gizarte-bazterketako egoera larrienaren adierazpen gisa

Gizarte-eraldaketarako ustekabeko topaketen metodologia

LOTURA Giza Garapenean, historia, jatorri eta bizi-egoera desberdinak dituzten pertsonen arteko topaketa- eta lotura-esperientziak sustatzearen aldeko apustua egiten dugu. Esperientzia horiek nekez ezagutuko lirateke eta ez lukete inolako harremanik izango proiektu sozial baten esparruan ez balitz. Ezinbestekotzat jotzen dugu komunitate-laguntzako dinamikak berreskuratzea, egoera ahulenean dauden pertsonekin lotura afektiboak eta sozializazio-sare inklusiboak eta solidarioak sortzeko.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es marca-horizontal-RGB-1024x724.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es escudo_gobierno_vasco-2.jpg
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es dipu-photoshop-5.jpg