Inoiz ez dituzu gauzak aldatuko errealitatearen aurka borrokatuz. Zerbait aldatzeko, eredu zaharkitua utziko duen eredu berri bat eraiki behar duzu, Richard Buckminster Fuller

Zer da mentoretza?

Mentoretza, ezagutza-transferentzian eta esperientziaren bidezko ikaskuntzan oinarritutako metodologia praktikoa da. Pertsona mentore baten eta beste pertsona mentoratu baten artean ezartzen den harreman pertsonalean eta konfiantzazkoan oinarritzen da. Pertsona horrek beste pertsona gidatzen, estimulatzen eta bultzatzen du bere beharren arabera eta bere potentziala garatuz.

Mentoretzaren funtsa bi pertsonen artean sortzen den laguntzaren, ikaskuntzaren eta hazkundearen borondatezko harremana da, laguntza-prozesu egituratu eta tutorizatu baten bidez gauzatzen dena.

Bestalde, mentoretzak nabarmen laguntzen du prebentzio-eremuan, pertsonak gizarte-bazterketako maila larriagoetara lerratzea saihestuz.

LAN-MENTORE Programa: Enplegu Plan Inklusiboa egoera ahulean eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonentzat, gizarte- eta lan-arloko mentoretzaren bidez

LAN-MENTORE, mentoretza gizarteratzeko eta laneratzeko eredu berri gisa erabiltzen duen programa berritzaile bat da, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagunduta ELKARREKIN LANEAN deialdiaren barruan Programa hau emakume eta gizon profesionalen (mentoreak) eta ahultasun eta bazterketa sozioekonomiko eta psikosozialeko egoeran dauden pertsonen (mentoratuak) arteko borondatezko laguntza-harremanaren bidez egituratzen da.

Programa honen helburua egoera ahulean eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzea eta autoenplegua eta ekintzailetza indartzea da. Horrela, pertsona mentoratuen garapen pertsonala eta profesionala lortu nahi du, haien trebetasun eta gaitasun pertsonal eta sozialak, gizarteratzea eta enplegagarritasuna hobetuz, enplegua gizarteratze eta eraldaketa sozialerako mekanismo gisa balioetsiz.

LAN-MENTORE, epe ertainerako ikuspegi batekin eta 2 fasetan garatzeko Enplegu Plan Inklusiboa da : 1) MEBANO Sarea (Mentore Bat Nire Ondoan): emakume eta gizon profesionalen mentore sarea sortzea eta artikulatzea; 2) SOS Mentoring: gizarte- eta lan-arloko mentoretza-programa garatzea. Fase horietako bakoitzean maila desberdineko gizarte- eta lan-helburuak ezartzen dira, parte-hartzaile bakoitzaren bilakaeraren arabera.

MEBANO: gizon eta emakume profesionalen mentore sarea


EMAKUME MENTORE Programa: Genero ikuspegia duen arrisku eta gizarte-bazterketako dauden emakumeen bizi-kalitatea hobetzeko gizarte-mentoretza

EMAKUME MENTORE programak mentoria erabiltzen du prebentzio-, esku-hartze- eta sozializazio-tresna gisa, emakume-elkarte desberdinetako emakumeen (mentoreak) eta/edo gizarte-bazterketako egoeran dauden emakumeen (mentoratuak) artean ezartzen den borondatezko laguntza-harremanaren bidez – horizontaltasunean eta ikaskuntzen eta esperientzien transmisioan oinarrituta –, haien bizi-kalitatea hobetzeko.

Emakume horiek familia- eta gizarte-laguntza hauskorrak dituzte, eta oso gutxi integratzen dira erkidegoan, bai eta gizartean ere. Era berean, gabeziak dituzte trebetasun eta gaitasun pertsonalei eta sozialei dagokienez, eta horiek negatiboki eragiten diete aldaketa- eta finkatze-prozesuetan, eta etengabe atzeraelikatzen dira, erreferentziazko eredu positiborik ez duten heinean.

Testuinguru horretan, emakume mentoratuak erreferente positiboak izango dira gaitasun horiek eskuratzeko eta, aldi berean, gizarte- eta komunitate-laguntzako hainbat saretan parte hartzea eta sartzea ahalbidetuko dute.

Emakumeak, beste emakume batzuen mentore gisa.


MENTORE Programa: Arrisku eta gizarte-bazterketako egoera dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko gizarte-mentoretza

Mentoreak gizarte- mentoretza erabiltzen du prebentzio-, esku-hartze- eta sozializazio-tresna gisa, pertsona helduen eta adinekoen (mentoreak) eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen (mentoratuak) artean ezartzen den borondatezko laguntza-harreman baten bidez, azken horien bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko.

Testuinguru horretan, mentoreek erreferente positibo gisa jardungo dute eta honako hauek lagunduko dituzte pertsona mentoreei beren nortasuna eraikitzen eta baloratzen, beren ongizate pertsonalean eta sozialean eragin positiboa duten tresna egokitzaileagoak eskuratzen, beste pertsona batzuekin behar bezala erlazionatzen, eta laguntza sozial eta komunitarioko sareetan sartzea ahalbidetuko duten trebetasunak eta gaitasunak garatzen.  Harreman horrek, era berean, pertsona horiek gizarte-bazterketako prozesu larriagoetara bideratzeko aukerak minimizatzea lortuko du.

Mentoreak erreferentziazko figura positibo gisa

Gizarte-mentoretzaren metodologia ahulean eta gizarte-bazterketako egoeran dauden gizarte-taldeekin

Lotura Giza Garapena programan metodologia berritzaileak, sortzaileak eta motibatzaileak dituzten programak garatzen ditugu, pertsonen ahalduntze indibidualean eta kolektiboan funtsezko aldaketak eragiteko, eta horietan oinarritutako arreta-eredu berriak bultzatzen ditugu. Era berean, parekoen eta komunitateen arteko harreman berriak sustatu nahi ditugu, komunitatean bertan dauden laguntza-sareak nabarmen hobetzeko eta, horretarako, harreman- eta inplikazio-prozesu berriak sustatu nahi ditugu komunitatearen aldetik. Ikuspegi horretatik, uste dugu mentoria sozio-laborala tresna eraldatzaile indartsua dela prebentzioaren, esku-hartzearen, gizarteratzearen eta gizarteratzearen ikuspegitik.

LOTURA Giza Garapenak aplikatzen duen gizarte-mentoretza metodologia bereizten duen funtsezko elementu gisa, aurretik mentoretza jasotakoak diren eta antzeko egoeratik pasatakoak diren pertsonak mentore berri bilakatzeko ahalmena dugula gailendu behar dugu. Horrela, eragin-zirkuluak biderkatuz doaz eta etengabeko parte-hartzea eta inplikazioa lortzen dira, eta baita gizarte-kohesio handiagoa ere.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es KVINFO-DINAMARCA.png
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cms-2.png
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es dones-photo-1.jpg