Inoiz ez dituzu gauzak aldatuko errealitatearen aurka borrokatuz. Zerbait aldatzeko, eredu zaharkitua utziko duen eredu berri bat eraiki behar duzu, Richard Buckminster Fuller

Zer da gizarte- eta lan-mentoretza?

Gizarte-mentoretza ezagutzen transferentzian eta esperientziaren bidezko ikaskuntzan oinarritutako metodologia praktikoa da. Mentoratutako beste pertsona bat gidatu, estimulatu eta bultzatzen duen pertsona baten arteko harreman pertsonalean eta konfiantzazkoan oinarritzen da eta bere potentziala garatzera bideratuta dago. Mentorentzaren funtsa bi pertsonen artean sortzen den laguntza-, ikaskuntza- eta hazkunde-harremana da, laguntza-prozesu egituratu eta tutorizatu baten bidez gauzatzen dena. Azken finean, mentoretza-harremana giza indarguneak konektatzeko bidea da.

Lotura Giza Garapenean, gizarte- eta lan-mentoretza gizarteratzeko eta laneratzeko eredu metodologiko berri gisa ulertzen dugu, horizontaltasunean eta ikaskuntza eta esperientzien transmisioan oinarritutako akonpainamendu-harremanaren bidez. Laguntaza hori gizarte- eta lan-esperientzia handiagoa duten pertsonen artean ezartzen da (mentoreak), eta beren borondatez eskaintzen dute beren burua ahultasun-egoeran eta/edo gizarte-bazterketako egoeran dauden beste pertsona batzuei banakako laguntza emateko (mentoratuak).

Gure programen helburua mentoratutako pertsonen garapen pertsonala eta profesionala lortzea da, haien gaitasun eta trebetasun pertsonalak eta sozialak, gizarteratzea eta enplegagarritasuna hobetuz, lan-munduan sartzen/itzultzen lagunduz eta enplegua gizarteratze- eta eraldaketa-mekanismo gisa balioetsiz. Bestalde, prebentzioaren arloan nabarmen laguntzen dute, pertsonak gizarte-bazterketako maila larriagoetara lerratzea saihestuz.

EMAKUME MENTORE Programa: Arrisku eta gizarte-bazterketako dauden emakumeen bizi-kalitatea hobetzeko gizarte-mentoretza

Emakume MENTORE programa berritzailea da, eta mentoria gizarteratzeko eta laneratzeko eredu berri gisa erabiltzen du, borondatezko laguntza-harremanaren bidez – Horizontaltasunean eta ikaskuntzen eta esperientzien transmisioan oinarrituta –. Harreman hori lan profesionalak (mentoreak) dituzten emakumeen eta ahultasun sozioekonomiko eta psikosozialeko egoeran (mentoratuak) dauden emakumeen artean ezartzen da. Egoera hori , zalantzarik gabe, Covid19ren eragin ekonomikoaren ondorioz areagotu egin da.

Programa honen helburua emakume mentoratuen garapen pertsonala eta profesionala hobetzea da, haien trebetasun eta gaitasun pertsonal eta sozialak, gizarte-laguntzako sarea eta – funtsean – enplegagarritasuna eta lan-mundurako sarbidea/itzulera hobetuz, enplegua gizarteratze- eta eraldaketa sozial-mekanismo gisa balioetsiz.

2 fasetan garatu beharreko programa da. 1) EBANO-Emakume Bat Nire Ondoan Sarea: emakume profesional mentore sare bat sortze-lana eta artikulazioa; 2) SOS Mentoring: gizarte eta lan mentoretzako programa garatzea, koronabirusak emakumeen lan-eremuan sortutako egoeraren ondorioz batez ere.

2021ko urtean zehar lehen fasea garatzen ari gara.

Emakumeak, beste emakume batzuen mentore gisa


MENTORE Programa: Arrisku eta gizarte-bazterketako egoera dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko gizarte-mentoretza

Mentoreak gizarte- mentoretza erabiltzen du prebentzio-, esku-hartze- eta sozializazio-tresna gisa, pertsona helduen eta adinekoen (mentoreak) eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen (mentoratuak) artean ezartzen den borondatezko laguntza-harreman baten bidez, azken horien bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko.

Testuinguru horretan, mentoreek erreferente positibo gisa jardungo dute eta honako hauek lagunduko dituzte pertsona mentoreei beren nortasuna eraikitzen eta baloratzen, beren ongizate pertsonalean eta sozialean eragin positiboa duten tresna egokitzaileagoak eskuratzen, beste pertsona batzuekin behar bezala erlazionatzen, eta laguntza sozial eta komunitarioko sareetan sartzea ahalbidetuko duten trebetasunak eta gaitasunak garatzen.  Harreman horrek, era berean, pertsona horiek gizarte-bazterketako prozesu larriagoetara bideratzeko aukerak minimizatzea lortuko du.

Mentoreak erreferentziazko figura positibo gisa

Gizarte- eta lan-mentoritzaren metodologia ahulean eta gizarte-bazterketako egoeran dauden gizarte-taldeekin

Lotura Giza Garapena programan metodologia berritzaileak, sortzaileak eta motibatzaileak dituzten programak garatzen ditugu, pertsonen ahalduntze indibidualean eta kolektiboan funtsezko aldaketak eragiteko, eta horietan oinarritutako arreta-eredu berriak bultzatzen ditugu. Era berean, parekoen eta komunitateen arteko harreman berriak sustatu nahi ditugu, komunitatean bertan dauden laguntza-sareak nabarmen hobetzeko eta, horretarako, harreman- eta inplikazio-prozesu berriak sustatu nahi ditugu komunitatearen aldetik. Ikuspegi horretatik, uste dugu mentoria sozio-laborala tresna eraldatzaile indartsua dela prebentzioaren, esku-hartzearen, gizarteratzearen eta gizarteratzearen ikuspegitik.

LOTURA Giza Garapenak aplikatzen duen gizarte-mentoretza metodologia bereizten duen funtsezko elementu gisa, aurretik mentoretza jasotakoak diren eta antzeko egoeratik pasatakoak diren pertsonak mentore berri bilakatzeko ahalmena dugula gailendu behar dugu. Horrela, eragin-zirkuluak biderkatuz doaz eta etengabeko parte-hartzea eta inplikazioa lortzen dira, eta baita gizarte-kohesio handiagoa ere.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es KVINFO-DINAMARCA.png
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cms-2.png
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es dones-photo-1.jpg