Zer da herritarren sentsibilizazioa?

Herritarrak sentsibilizatzea herritarrek gizarte-arazo jakin bat ezagutzea eta horretaz jabetzea da. Azken finean, herritarrak arazo jakin batera hurbiltzeko prozesua da eta prozesuaren atzean dauden baldintzatzaile, elementu eta ezaugarriak ohartuz, bai eta horren inguruan jarduteko aukerak daudenak ere.

Hala ere, gertaera horrek berez ez du jokabide-aldaketarik eragiten, eta, beraz, funtsezkoa da gizarte- eta hezkuntza-estrategiak diseinatu eta garatzea, gizarte-egoera ahulean dauden pertsonak gizarteratzearen alde gerta dadin. Lotura Giza Garapenean erabat sinetsita gaude ezin dugula gizartean sartzeko prozesurik sortu gizartea bera zuzenean eta estuki kontuan hartu gabe; izan ere, gizartea bera izan behar da prozesu inklusibo horiek sustatu eta gidatu behar dituena.

GORROTOGABE programa: aporofobiaren eta gorroto-delituen aurkako sentsibilizazioa.

GORROTOGABE prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa teoriko-praktikoa da, Donostiako Udaleko Giza Eskubideen Sailak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lagunduta eta UPV-EHUko Psikologia Graduko unibertsitate-gazteei zuzenduta dagoena. Aporofobiari eta gorroto-delituei buruzko gaiak jorratzen ditu, bai eta giza eskubideak defendatzeko eta sustatzeko eta aniztasunean elkarrekin bizitzeko material pedagogiko-a zabaltzen ere. Programa parte hartzeko espazio gisa definituta dago, eta, horri esker, gizarte-bazterkeriaren eta etxegeen fenomenoari buruzko ezagutza eta hausnarketa sakona egiteko, bai eta gazteek gizartean parte hartzeko esparruak eta mekanismoak aurkitzeko ere. GORROTOGABE prestakuntza- eta sentsibilizazio-programa teoriko-praktiko bat da, dago, eta aporofobia eta gorroto-delituak jorratzea azpimarratzen du.

Testuinguru horretan, gizarte-errealitate horri lotutako estereotipoek eta aurreiritziek planteatzen dituzten ondorioetan sakondu nahi dugu, bai eta gizarte-egoera horretan dauden pertsonek jasaten duten bazterketan duten zuzeneko ondorioan ere, generoari buruzko gune berezi batekin. Ikuspegi horretatik, gazteak gizarte-aldaketako eta -eraldaketako eragile gisa aktibatzea nahi dugu, pobreziaren, bazterketaren eta gizarte-desberdintasunaren aurkako borrokan konpromiso soziala hartuz, eta egoera horretan dauden kolektiboen alde lan egiten duten programa, erakunde eta erakundeetan parte har dezaten sustatuz.

Gure ustez, gizarte-arloari lotutako arazoei aurre egiteko eta horiek konpontzeko hezkuntza-eremuarekin lankidetzan aritzea oso elementu garrantzitsua da gizarte-sentsibilitatea eta -elkartasuna garatzeko, gizartea kohesionatuagoa, bidezkoagoa eta demokratikoagoa izan dadin, eta, bizikidetza eta giza eskubideak babestearen alde egin dezan. LOTURA Giza Garapenean uste dugu hezkuntza-eremuak eta, zehazki, unibertsitateak —haren garrantziagatik— ikasleen prestakuntzan gizartea sentsibilizatzeko hainbat prozesuren buru izan beharko lukeela.

Horren ondorioz, beste ikuspegi bat eman nahi diogu lanbide-etorkizunen moduko trebakuntza-prozesuan dauden gazteen prestakuntzari dagokionez, gizarte-arazoetara benetako hurbilketa eskainiz, haiei erantzuteko ideia sortzaileak garatzea proposatuz, proposamen horiek bideratzen ikasiz eta gazteei herritarren parte-hartzearen esparrua irekiz, gizartea aldatzeko eta eraldatzeko tresna gisa.

Lagunarteko Begiradak programa: herritarrak gizartea eraldatzeko sentsibilizatzeko laborategiak.

LAGUNARTEKO BEGIRADAK proiektua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak babestua, BETILAGUN programarekin lotura estua du. Gipuzkoako Albaitarien Elkargo Ofizialeko 12 albaitaritza-klinikarekin Gipuzkoako 7 udalerritan sinatutako lankidetza-hitzarmenaren ondorioz, klinika horietako albaitari profesionalek gizarte-bazterketari eta etxegabetasunari buruzko prestakuntza- eta sentsibilizazio-prozesu bat hasi dute lotura Giza Garapenarekin, gizarte-errealitate horri beste begirada bat emateko. Albaitari profesionalei zuzendutako zuzeneko sentsibilizazioaren lehen fase horrekin batera, sentsibilizazio-prozesu hori zabaltzeko eta sakontzeko aukera sortu da, gainerako herritarrek parte har dezaten.

Beraz, LOTURA Giza Garapenetik programa hau jarri dugu martxan. LAGUNARTEKO BEGIRADAK, Herritarren Berrikuntzarako Laborategi bat da, herritarrek gizarte-bazterketaren eta etxegabetasunaren errealitateari eta horren ondoriozko problematikari buruz duten begirada aldatzea helburu duena. Horrela, gizartea aldatzeko eta eraldatzeko eragile bihurtuko dira eta hori hauen bidez egingo dugu:

1.- Sentsibilizazio-kanpaina bat sortzea, ikusizko lanen bidez (argazkiak, bideoak, diseinu grafikoa edo iragankorra ez den beste edozein adierazpide) gizarte-bazterketako eta etxegabetasuneko egoeran bizi diren pertsonenganako begirada aldatzeko;

2.- Web bat eraikitzea, gizartea eraldatzeko ikusizko baliabideen errepertorio horren euskarri gisa.

Gainera, LAGUNARTEKO BEGIRADAK programak, Herritarren Berrikuntzarako Laborategien maximei eta Lotura GizaGarapena programaren balioei jarraituz, ateak irekitzen dizkie gaur egun kalean bizi diren edo kalean bizi izan diren pertsonei eta/edo gizarte-bazterketan egonik peers (esperientziaz adituak diren pertsonak) izanik beren ikuspegia partekatu nahi dutenei; hau da, LAGUNARTEKO BEGIRADAK ekimenak zuzenean inplikatzen ditu gizarte-bazterketaren edo etxegabetasunaren arazoa pairatzen duten edo pairatu duten pertsonak, bere burua abiapuntu hartuta.

LGG Metodologia-Lidergo sozialaren hexagonoa.

Herritarren Berrikuntzarako Laborategiak LOTURA Giza Garapenaren metodologia propio, berritzaile eta esperimentala-ren bidez gauzatuko dira- LGG METODOLOGIA-, 6 bektore-tan oinarrituta:

1) OPEN: mundua gero eta irekiagoa eta globalagoa da, eta ideia guztiek gehitzen dute; denok elkarrekin diseina  ditzakegu politika publikoak. Alde horretatik, funtsezkoa da gazteen partaidetza-kultura garatzea;

2) THEORY: gizarte-erronkei buruzko prestakuntza teorikoa;

3) HEART: gizarte-erronka horietara bizipenez hurbiltzea;

4) RAIN: analisi kritikoa, eztabaida diskurtsiboa eta gizarte-erronka bakoitzerako proposamen-zaparrada;

5) DESING: udal-, foru- eta autonomia-politika publikoetan eragina duten gizarte-proiektuek diseinua; EAST esparrua duten proiektuak (Easy/Attractive/Social/Time); sinplea, berritzailea, soziala eta denboran iraunkorra.

6) SELF: gazteen partaidetzarako barne egitura autogestionatuak sortzea.

FINANTZATZAILEAK