Misioa

Gizarte-erronkei irtenbideak aurkitzea metodologia propio eta berritzaileak garatuz eta pertsonak gizarte-eraldaketako eragile gisa aktibatuz.

Ikuspegia

Egungo eta etorkizuneko gizarte-erronkak konpontzeko politika publikoetan eragina duten gizarte-eraldaketako eta herritarren partaidetzako prozesuen katalizatzaile izatea.

Balioak

PaSiOa

Mundua alda dezaketela pentsatzeko bezain zoro dauden pertsonak dira mundua aldatuko dutenak, Steven Jobs.

EsPeRiEnTzIa

Esperientzia ez da gertatzen zaizuna, gertatzen zaizunarekin egiten duzuna baizik”, Aldous Huxley.

BiLaKaErA

Emaitza desberdinak nahi badituzu, ez egin beti gauza bera“, Albert Einstein.

SoRmEnA

Sormenari erreferentzia egiteko beste hitz bat da adorea”, George Prince.

ErAgInKoRtAsUnA

Beharrezkoa dena egiten hasi, gero posible dena egin eta bat-batean, ezinezkoa den hori egiten egongo zara”, Frantzisko Asiskoa.

KaLiTaTea

Egunero egiten duguna gara. Beraz, bikaintasuna ez da egintza bat, ohitura bat baizik, Aristoteles.

ZiNtZoTaSuNa

Egiten dugunaz bezain harro nago egiten ez dugun horretaz”, Steven Jobs.

KoNpRoMiSoA

Konpromisoa egintza bat da, ez hitz bat, Jean Paul Sartre.

KoHeReNtZiA

Pentsatzen duzuna, esaten duzuna eta egiten duzuna bat datozenean agertzen da zoriontasuna, Matahma Gandhi.

ArGiTaSuNa

Gizakiaren ezbehar guztiak argi ez hitz egitearen ondorio dira, Franz Kafka.

UmOrEa

Bizitzan hiru pertsona mota daude: zenbatzen dakitenak eta ez dakitenak”, Homer Simpson.

GIZARTE-ERALDAKETA PIZTEN